Ramón Neto faise co González Garcés

Ramón Neto, quen no seu día obtivera o Pérez Parallé pola súa obra A estación única dunha illa vén de obter o premio Miguel González Garcés outorgado pola Deputación da Coruña cun libro titulado As Lavandas adáptanse a todo erro de navegación.

ramón neto

O González Garcés ten unha longa e sonora historia e obtivérono, entre outros, Ramiro Fonte, Medos Romero, Miguel-Anxo Fernán Vello, Manuel Álvarez Torneiro, Estevo Creus, Marta Dacosta, Luz Pozo Garza ou Xosé María Álvarez Cáccamo.

Esta nova énchenos de ledicia.